Itt találhatja a blogon eddig megjelent jogi témájú bejegyzéseink listáját.

Milyen esetekben nincs szükség a beteg beleegyező nyilatkozatára?

Előző cikkünkben a beteg önrendelkezési jogáról, ezen belül az egészségügyi ellátásba való beleegyezés jogáról írtunk. Említettük, hogy bizonyos esetekben a betegnek a beavatkozásba történő beleegyezését vélelmezni kell, valamint kivételesen előfordulhat, hogy a beteg beleegyezésére nincs szükség. Az alábbi cikkünkben ezeket az eseteket ismerheti meg. <tovább>

2020. január 24.

Miért fontos, hogy elolvassam a beleegyező nyilatkozatot?

Betegekkel, ismerősökkel való beszélgetés során kiderült számunkra, hogy sok beteg tudja, mi az a beleegyező nyilatkozat, annak tartalmára sokszor azonban nem emlékszenek, bevallásuk szerint nem is olvassák el. Mai cikkünkben arra szeretnénk felhívni a betegek figyelmét, hogy milyen fontos, hogy a beavatkozásokba való beleegyező nyilatkozatot annak aláírása előtt alaposan olvassák el. <tovább>

2019. november 25.

Önt megfelelően tájékoztatta orvosa a legutóbbi ellátása során?

Hazánkban évente több, mint száz orvosi műhibaper indul. Ezeknek a pereknek egy része azon alapul, hogy az orvos nem megfelelően tájékoztatta a beteget kezelésével kapcsolatban. A betegnek ugyanis joga van ahhoz, hogy részletes tájékoztatást kapjon az ellátását érintően. Önnek mi a tapasztalata? Orvosa megfelelően tájékoztatja, vagy maradnak Önben kérdések, bizonytalanságok az orvosával való beszélgetést követően? Mai cikkünkben fel szeretnénk hívni az Ön figyelmét azokra az információkra, amelyeket fontos, hogy megkapjon kezelése során. <tovább>

2019. november 15.

Hogyan látják el a sürgős eseteket?

Életünk során adódhatnak olyan helyzetek, amikor azonnali ellátásra szorulunk, például súlyosabb balesetet szenvedünk. Ha az ellátást nem kapnánk meg rövid időn belül, életünk közvetlen veszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvednénk. Az egészségi állapotunkban bekövetkező ilyen jellegű változást sürgős szükségnek nevezzük. <tovább>

2019. október 31.

Hogyan kell ellátnia a beteget az orvosnak?

Ha megbetegszünk vagy egészségi állapotunk romlását tapasztaljuk, orvoshoz fordulunk, bízva szakértelmében, hozzáértésében. Az orvosnak a beteget meg kell vizsgálnia, a vizsgálat során rá kell kérdeznie a beteg valamennyi panaszára, korábbi betegségeire, a beteg állapotát befolyásoló egyéb körülményekre. Fontos, hogy a beteg együttműködést mutasson az orvossal, az orvos kérdéseire őszintén válaszoljon. Az orvosnak munkája során számos szakmai és etikai szabálynak, irányelveknek kell megfelelnie, ezáltal is biztosítva, hogy az elvárható gondossággal, a megfelelő színvonalon lássa el a betegeket. Számos esetet hallhatunk, amikor az orvos hibázik, amely súlyos következményekkel járhat a beteg és az orvos életére is.  <tovább>

2019. október 31.

Hogyan dönt az orvos a terápiánkról?

Amennyiben valamilyen betegséggel küzdünk, bízhatunk abban, hogy a szakmailag felszült orvosokhoz fordulhatunk problémánkkal. Az orvos a vizsgálatot követően, annak eredményétől függően lát el bennünket. Ha az orvos az ellátásunkhoz szükséges valamely feltétellel nem rendelkezik, kötelessége a megfelelő feltételekkel rendelkező orvoshoz, illetve egészségügyi szolgáltatóhoz irányítani a beteget. Az orvosnak döntenie kell arról, hogy milyen vizsgálatokat végez el a betegen, és milyen terápiát javasol számára. Ön tisztában vele, mik az orvos döntésének szempontjai? <tovább>

2019. október 19.

Miket kell tartalmaznia az egészségügyi dokumentációmnak?

A betegjogok ismertetése körében már említettük, hogy a beteg jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatokat. Ön tisztában van azzal, hogy milyen adatokat tartalmaz az Ön egészségügyi dokumentációja? Amennyiben szeretne információkat megtudni a témával kapcsolatban, olvassa el az alábbi cikkünket. <tovább>

2019. október 11.

Milyen esetben tagadhatja meg az orvos az ellátásunkat?

Több cikkünkben foglalkoztunk már azzal, hogy a betegnek milyen jogai vannak egészségügyi ellátása során. Most nézzük meg, hogy az orvosnak joga van-e dönteni abban a kérdésben, hogy ellátja-e a hozzá forduló beteget, illetve melyek azok a helyzetek, amikor az orvosnak kötelessége is megtagadni az ellátást. <tovább>

2019. szeptember 21.

Milyen térítési díjak fordulhatnak elő az egészségbiztosítás rendszerében?

Az egészségbiztosítás keretében a biztosított számos olyan ellátást vehet igénybe, amelyért nem kell fizetnie. Térítésmentesen tudjuk igénybe venni többek között a háziorvosi ellátást. Fontos szabály, hogy az egészségügyi szolgáltatók nem kérhetnek térítési díjat olyan egészségügyi szolgáltatásokért, amelyeket egészségbiztosításunk fedez. (Tehát azokat az Egészségbiztosítási Alap terhére vehetjük igénybe.) Ez alól a szabály alól azonban említhetünk két kivételt: az egészségügyi szolgáltató bizonyos esetekben részleges vagy kiegészítő térítési díjak ellenében nyújt ellátást. Ön tudja, mikor számíthatók fel ezek a díjak? <tovább>

2019. szeptember 13.

Hogyan kezelik és gondozzák a pszichiátriai betegeket?

Egy nemrégiben hallott híradásból szembesültem a ténnyel, hogy hazánkban sajnos sok ember szenved valamilyen pszichiátriai betegséggel, mentális, illetve viselkedési zavarokkal. Felmerült bennem a kérdés, milyen ellátást biztosít számukra a hazai egészségügyi rendszer? Az alábbi cikkben a legfontosabb tudnivalókat szeretném Önnel megosztani. <tovább>

2019. szeptember 1.

Mi a különbség az ÁEEK és a NEAK között?

Betegként számos alkalommal érezhetjük úgy, hogy elveszünk az egészségügy intézményrendszerében. Az egyes szervek eltérő hatáskörei és elnevezéseik időnkénti változásai sem könnyítik meg a helyzetünket. Mostani cikkünkben szeretnénk betekintést nyújtani abba, hogy milyen ügyekben jár el az Állami Egészségügyi Ellátó Központ és milyen ügyekben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. <tovább>

2019. augusztus 21.

Mit kell tudni a várólisták kapcsán?

Biztosan Ön is tapasztalta már, hogy egyes egészségügyi ellátások igénybevételéhez sorba kell állnia, adott esetben több hónapot is várnia kell, hogy sorra kerülhessen. Az egészségügy túlterhelt, sok a beteg, ezért szükséges megoldást találni arra, hogy minden beteg idővel sorra kerülhessen. Az egészségügynek úgy kell megszerveznie az ellátást, hogy az minél hatékonyabb legyen, egyúttal átlátható rendszert hozzon létre annak érdekében, hogy nyomon követhető legyen, ki, mikor jelentkezett az ellátásra, és mikor fogják tudni ellátni. Az alábbi cikkünkben a várólisták kapcsán tudhat meg pár fontos információt. <tovább>

2019. augusztus 12.

Mikor hagyhatom el a gyógyintézetet?

Betegségünk, egészségi állapotunk indokolttá teheti, hogy gyógyintézetben kezeljenek bennünket. Önrendelkezési jogunkkal élve általában dönthetünk arról, hogy milyen kezelést veszünk igénybe, illetve milyen kezelést utasítunk vissza. Betegként jogunk van ahhoz is, hogy döntsünk arról, a továbbiakban nem kívánjuk azt, hogy a gyógyintézetben kezeljenek bennünket. Ön tisztában van vele, milyen szabályok betartásával hagyhatja el a gyógyintézetet? Az alábbi cikkünkben ezt a betegjogot mutatjuk be Önnek. <tovább>

2019. augusztus 2.

Mikor járhat nekem táppénz?

Minden keresőtevékenységet végző személy életében adódhatnak olyan helyzetek, amikor betegsége miatt nem tudja ellátni a munkáját. Az egészségbiztosítás rendszere lehetővé teszi, hogy az így kieső jövedelem bizonyos része pénzbeli ellátással pótolva legyen. Az alábbi cikkünkben a táppénz legfontosabb szabályait ismertetjük, hogy Ön is tisztában legyen az igénylés feltételeivel. <tovább>

2019. július 28.

Tudnivalók a magán egészségbiztosítás kapcsán

A magyar egészségügyet sok kritika éri: sok a beteg, kevés az orvos, hosszúak a várólisták. Napjainkban egyre több magán egészségügyi szolgáltató jelenik meg a gyorsabb és magasabb színvonalú ellátás nyújtása érdekében. A biztosítási piacon pedig megjelent a magán egészségbiztosítás, amellyel kapcsolatban pár fontos információt tudhat meg az alábbi cikkünkben. <tovább>

2019. július 5.

Választhatok-e a kezelési lehetőségek közül?

A mai, modern orvostudományban számos egészségügyi szolgáltatást vehetünk igénybe, bízva egészségi állapotunk javulásában. Laikus személyként természetesen nem lehetünk tisztában valamennyi kezelési eljárással, beavatkozással. Lényeges, hogy orvosunk felvilágosítsunk bennünket arról, hogy milyen módszerek lehetnek alkalmazhatók a mi egészségi állapotunk esetén, így például gyógyszeres kezelés vagy műtét javasolt-e. (A természetgyógyászat által kínált lehetőségről az orvosnak nem kötelessége tájékoztatni a beteget.) Annak jelentőségét, hogy tájékoztatást kapjunk a kezelési lehetőségekről, jól példázza az alábbi eset. <tovább>

2019. július 1.

Mikor jár a biztosítottnak baleseti ellátás?

A magyar egészségbiztosítási rendszer lehetővé teszi, hogy a biztosított üzemi baleset vagy foglalkozási betegség esetén baleseti ellátásban részesüljön. Ön tudja, mit jelentenek pontosan ezek a kifejezések, és, hogy milyen baleseti ellátásokban részesülhet biztosítottként? Az alábbi cikkünkben pár fontos információt tudhat meg a témában. <tovább>

2019. június 21.

Életmódbeli tanácsok a betegek gyógyulása érdekében. Minden betegnek joga van hozzá!

Több cikkünkben is foglalkoztunk már a beteg tájékoztatáshoz való jogával, mint az egyik legfontosabb betegjoggal. A betegnek az orvos tájékoztatása során számos kérdésre választ kell kapnia, mint például: milyen vizsgálatra lesz szükség? Javasolt a műtét egészségi állapotomra tekintettel? Milyen kezelési alternatívák állnak rendelkezésre? Meddig kell a kórházban tartózkodnom? Mikor állhatok vissza a munkába? Az alábbi, fiktív jogesetünkkel arra szeretnénk rámutatni, milyen fontos, hogy a beteg tisztában legyen azzal is, milyen előírásokat kell betartania a műtét után, mikor kell a műtét után kontrollra jelentkeznie. <tovább>

2019. június 17.

Melyek a térítésmentesen igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások?

Magyarországon az egészségbiztosítás keretében számos egészségügyi szolgáltatást vehetünk igénybe térítésmentesen. Ön tisztában van vele, melyek ezek a szolgáltatások? Az alábbi cikkünkben ezeket szeretnénk Önnek röviden (a teljesség igénye nélkül) bemutatni. <tovább>

2019. június 7.

Mikor köti az orvost az orvosi titok és mikor nem?

Több embertől hallottam már, hogy nem szeretnek orvoshoz járni, személyes problémáikat, esetleg kellemetlen panaszaikat idegen emberekkel megosztani. Lényeges azonban, hogy a beteg minél pontosabban elmondja az orvosának, miért fordult hozzá, hiszen az orvos úgy tudja a pontos diagnózist felállítani. Biztosak lehetünk abban, hogy az orvos bizalmasan fogja kezelni az általunk közölt információkat, tekintettel arra, hogy őt titoktartási kötelezettség terheli. Természetesen előállhatnak olyan helyzetek, amikor nem köti ez a kötelezettség. Ezek a kivételes esetek azonban a beteg, illetve embertársai érdekeit szolgálják. <tovább>

2019. május 31.

Mit értünk az elvárható gondossággal való ellátás alatt?

Jogi témájú cikkekben vagy akár egészségügyi ellátása során is találkozhatott már azzal a kifejezéssel, hogy az orvosnak az elvárható gondossággal kell ellátnia a beteget. A jogban nem jártas beteg részére ismeretlenül csenghet ez a kifejezés, azonban fontos, hogy a beteg is megértse, mit értünk ez alatt. Abban az esetben ugyanis, ha az orvos nem az elvárható gondossággal jár el, amellyel összefüggésben a betegnek kára keletkezik, kártérítési felelősséggel tartozhat a beteg irányába. <tovább>

2019. május 24.

Miért fontos, hogy a beavatkozás kockázatairól tájékoztatást kapjak?

Biztosan hallotta már Ön is betegként, illetve a hétköznapokban (például a reklámokban), hogy a beavatkozásoknak, a gyógyszerek szedésének vannak kockázatai. Ha egészségügyi ellátásban részesül, kezelőorvosának tájékoztatást kell Önnek adnia arról, hogy az általa javasolt vizsgálat, beavatkozás elvégzésének milyen előnyei, de egyúttal kockázatai is lehetnek. Lényeges, hogy Ön arról is tájékoztatást kapjon, hogy milyen következményekkel és kockázatokkal járhat az, ha a javasolt vizsgálatot, beavatkozást nem végzik el Önön. <tovább>

2019. május 18.

Mit kell tudnom az egészségügyi dokumentációmmal kapcsolatban?

Minden betegről, aki egészségügyi szolgáltatást vesz igénybe, a kórház egészségügyi dokumentációt vezet. Ön tisztában van vele, hogy mit tartalmaz az egészségügyi dokumentáció, és Önön kívül ki ismerheti meg annak tartalmát? <tovább>

2019. május 9.

Visszautasíthatom-e az egészségügyi ellátást?

A beteg önrendelkezési jogával élve nemcsak arról dönthet szabadon, hogy beleegyezik-e az egészségügyi ellátásba, hanem arról is, hogy azt nem kívánja igénybe venni. Természetesen az ellátás visszautasításának is megvannak a feltételei. Szem előtt kell tartani, hogy ha a beteg nem kapja meg a szükséges kezelést, az súlyos következményekkel járhat nemcsak a saját egészségi állapotára nézve, hanem egyes betegségek esetén másokéra is. Amennyiben szeretne több információt megtudni a témával kapcsolatban, olvassa el az alábbi cikkünket. <tovább>

2019. május 3.

Mikor igényelhetek kártérítést a kórháztól?

Biztosan Ön is hallott már róla a médiában, az ismerőseitől, esetleg saját tapasztalatból is tudja, hogy sok esetben nem úgy sikerül a beteg ellátása, gyógykezelése, ahogyan az azt orvos vázolta, illetve, ahogyan a beteg remélte. Vannak betegek, akik próbálnak megbékélni a nem várt helyzettel, azonban akadnak olyanok is, akik időt és pénzt nem sajnálva pereskednek a kórházzal, kártérítést követelve a bíróságtól. <tovább>

2019. április 29.

Önrendelkezési jog - Jogom van-e dönteni arról, hogy beleegyezem-e egy műtét elvégzésébe vagy sem?

Életünk során több alkalommal is kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy egészségi állapotunk indokolttá teszi, hogy műtéti beavatkozást végezzenek el rajtunk. Önmagában az a tény, hogy műtétre van szükségünk, nem jelenti azt, hogy azt el is végzik rajtunk. A műtét elvégzéséhez szükséges ugyanis, hogy mi betegként döntsünk arról, hozzájárulunk-e a beavatkozáshoz. Ez az önrendelkezéshez való jog, az egyik legfontosabb betegjog lényege, amelyet röviden az alábbi cikkben mutatunk be Önnek. <tovább>

2019. április 18.

Mindenkinek! Ki a betegjogi képviselő?

Betegként számos joggal rendelkezünk, amikor egészségügyi ellátást veszünk igénybe, de fontos, hogy jogainkat érvényesíteni is tudjuk. Ön tudja, milyen eszközökkel léphet fel, és kihez fordulhat, ha jogsértés éri ellátása során? A jogérvényesítés egyik útja az, ha a beteg a betegjogi képviselőhöz fordul. <tovább>

2019. április 12.

Betegként hogyan járulhat hozzá, hogy az egészségügy jobbá váljon?

Sokszor éri kritika a magyar egészségügyet, hogy nem működik megfelelően, a betegek gyakran elégedetlenek az ellátással. Magánemberként úgy érezhetjük, önmagunkban keveset vagy semmit nem tudunk tenni, hogy az egészségügyet jobbá tegyük. Számos lehetőség adódik azonban, hogy megkönnyítsük a bennünket ellátók munkáját, és ezáltal ellátásunk gördülékenyebb, hatékonyabb lehessen. Az alábbi cikkben összegyűjtöttünk pár javaslatot, hogy betegként milyen módon járulhatunk hozzá, hogy az egészségügy jobbá váljon. <tovább>

2019. április 4.

Milyen kérdéseket érdemes feltennem az orvosomnak?

Ön szokott kérdéseket feltenni orvosának vagy inkább „nincs kérdésem” típusú kijelentéseket tesz? Tisztában van vele, hogy milyen jelentősége van annak, hogy megkapja és meg is értse az ellátásával kapcsolatos tudnivalókat? <tovább>

2019. március 28.

Milyen esetekben jár ápolási díj?

Hozzátartozója gondozásra szorul? Esetleg Ön gondozza, ápolja otthonában hozzátartozóját? Tudja, hogy mi az az ápolási díj és mikor jár? Amennyiben szeretne információkat megtudni a témában, olvassa el az alábbi cikkünket! <tovább>

2019. március 22.

Milyen kedvezményekre jogosult egy anya a szülés után?

Egy gyermek érkezése örömteli esemény, azonban számolni kell azzal, hogy a gyermek gondozása, nevelése költséges, ráadásul a szülés utáni időszakban az anya egy ideig biztosan nem fog tudni dolgozni. A magyar állam feladata, hogy támogassa a családokat. Ön tisztában van vele, hogy milyen ellátásokra jogosult a szülést követően? <tovább>

2019. március 15.

Minden ember cselekvőképes?

Szülőként, családtagként mindenkit megviselhet, ha betegnek látja gyermekét. A beteg gyermek korára, kiszolgáltatott helyzetére tekintettel különösen segítségre szorul, amelyre az egészségügyi rendszernek is figyelemmel kell lennie. Érdekli, hogyan biztosítható a gyermek érdekeinek védelme egészségügyi ellátása során? Ha igen, az alábbiakban megtudhat néhány hasznos információt a kiskorúak jogai kapcsán! <tovább>

2019. március 7.

A kiskorúak jogai

Szülőként, családtagként mindenkit megviselhet, ha betegnek látja gyermekét. A beteg gyermek korára, kiszolgáltatott helyzetére tekintettel különösen segítségre szorul, amelyre az egészségügyi rendszernek is figyelemmel kell lennie. Érdekli, hogyan biztosítható a gyermek érdekeinek védelme egészségügyi ellátása során? Ha igen, az alábbiakban megtudhat néhány hasznos információt a kiskorúak jogai kapcsán! <tovább>

2019. február 26.

Miről kell tájékoztatást kapnom egészségügyi ellátásommal kapcsolatban?

Járt már úgy élete során, hogy orvosa által elejtett szavakból próbálta kitalálni, hogy pontosan mi a betegsége, az hogyan kezelhető, és Önnek mi a teendője gyógyulása érdekében? Tisztában van azzal, hogy orvosának miről kell tájékoztatást adnia Önnek? Ha Önt foglalkoztatja ez a kérdés, olvassa el az alábbi, rövid összefoglalónkat. <tovább>

2019. február 19.

Mikor fogadjon ügyvédet a beteg?

Napjainkban rendszeresen olvashatunk meghökkentő betegtörténeteket a sajtóban, internetes felületeken. Ezekben a történetekben van legalább egy közös pont: a betegek jogait súlyosan megsértették. Természetesen sok olyan eset előfordul, amely nem kap nyilvánosságot. Ismerősi körömben találkoztam olyan beteggel is, aki laikusként nem is tudta, hogy jogsérelem érte, vagy nem volt tisztában azzal, milyen úton lépjen fel a jogsértővel szemben. Lehet, hogy Ön vagy hozzátartozója is volt már hasonló helyzetben, tudta/tudja azonban, hogyan járjon el jogai védelmében? Mikor kell ügyvéd segítségét kérnie? <tovább>

2019. február 12.

Kérdések és válaszok az egészségpénztár témájával kapcsolatban

Ön gondolkodott már azon, hogy egészségpénztárhoz csatlakozzon? Tudja, hogy milyen szolgáltatásokat nyújt egy egészségpénztár? Amennyiben szeretne többet megtudni erről a témáról, olvassa el az alábbi cikkünket, amelyben a legfontosabb tudnivalókat gyűjtöttük össze az Ön számára. <tovább>

2019. február 7.

Kivel tarthatja a kapcsolatot egy beteg, amíg a kórházban tartózkodik?

Előfordult már Önnel, hogy kórházban kellett pár napot töltenie? Szerette volna, ha betegségéről csak közeli hozzátartozói tudnának? Aggódott amiatt, hogy személyes tárgyait nem viheti be magával a kórházba? Amennyiben már felmerültek Önben ezek a kérdések, akkor hasznos információkat találhat alábbi cikkünkben. <tovább>

2019. január 31.

Az emberi méltóság

Ön szerint megengedhető, hogy alsó végtagjaink vizsgálatakor felső ruházatunkat is eltávolíttassa kezelőorvosunk? Vannak olyan esetek, amikor a beteg személyes szabadsága korlátozható, így például kórházi ágyához kötözhetik? Mit gondol, egy kiszolgáltatott helyzetben lévő, pszichiátriai osztályon kezelt beteg rögzíthető a radiátorhoz, vagy ezzel az intézkedéssel nem tartották tiszteletben az emberi méltóságát? Ezekre a kérdésekre keressük a választ a mostani cikkünkben. <tovább>

2019. január 28.

Egészségügyi ellátás: jogom van hozzá?

Minden ember életében adódhatnak olyan helyzetek, történhetnek olyan balesetek, amelyek következtében azonnali ellátásra szorulunk. Alkalmanként rosszul érezhetjük magunkat, elkaphatunk valamilyen betegséget, vagy sajnos súlyosabb betegséggel is meg kell küzdenünk. Ezekben a helyzetekben szükségünk van egészségügyi ellátásra. Ön tudja, hogy milyen ellátáshoz van joga egy beteg embernek? <tovább>

2019. január 17.

Bevezetés az egészségügyi törvény által nyújtott jogokba

„Joga van betegnek lenni.” - Ismerjük a mondást, de Ön tudja, hogy pontosan milyen jogai vannak egy magyar betegnek? <tovább>

2019. január 17.