Betegekkel, ismerősökkel való beszélgetés során kiderült számunkra, hogy sok beteg tudja, mi az a beleegyező nyilatkozat. Annak tartalmára sokszor azonban nem emlékszenek, bevallásuk szerint nem is olvassák el. Mai cikkünkben arra szeretnénk felhívni a betegek figyelmét, hogy milyen fontos, hogy a beavatkozásokba való beleegyező nyilatkozatot annak aláírása előtt alaposan olvassák el. (1)

Az önrendelkezési jog

Betegként megillet bennünket az önrendelkezési jog (az kizárólag törvényben meghatározott esetekben és módon korlátozható). Az önrendelkezési jog azt jelenti, hogy szabadon eldönthetjük,

Ha egészségi állapotunk szükségessé teszi, hogy orvoshoz forduljunk, és úgy döntünk, hogy az ellátást igénybe is vesszük, jogunk van ahhoz, hogy a kivizsgálásunkat és a kezelésünket érintő döntésekben részt vegyünk!

Ahhoz, hogy ezeket a döntéseket meg tudjuk hozni, tisztában kell lennünk vele, hogy

  • milyen vizsgálatokra, beavatkozásra van szükség,
  • azokról mit kell tudnunk,
  • milyen következményekkel járhatnak,
  • illetve annak mi lehet a következménye, ha az adott vizsgálatot vagy beavatkozást elmulasztjuk.

Több betegtől is hallottuk már azt a kijelentést, hogy „ha tudtam volna, hogy a műtétet követően ilyen panaszaim lesznek, nem egyeztem volna bele a műtétbe”. Előzze meg azt a helyzetet, hogy Önnek is ilyen kijelentést kelljen tennie, és járjon utána, beszéljen orvosával, hogy minden szükséges információ birtokában lehessen a vizsgálathoz, beavatkozáshoz való beleegyezést megelőzően! A beleegyező nyilatkozat adására nem kényszeríthető a beteg, megtévesztéssel, fenyegetéssel nem vehető rá a nyilatkozattételre. A beavatkozásba való beleegyezés bármikor visszavonható. Fontos azonban tudnia, hogy ha a beleegyezést alapos ok nélkül vonja vissza, kötelezhető az ennek következtében felmerült és indokolt költségek megtérítésére.

A beleegyezés formája

A beleegyezés szóban, írásban vagy ráutaló magatartással is megadható. Vannak azonban bizonyos esetek, amikor kötelező az írásbeli forma. (Ha a beteg erre nem képes, két tanú együttes jelenlétében, szóban vagy más módon megtett nyilatkozat szükséges.) Ezek közül emelném ki az úgynevezett invazív beavatkozásokat: a beteg testébe bőrön, nyálkahártyán vagy testnyíláson keresztül behatoló fizikai beavatkozásokat, így a műtéteket. (Ide nem értve a beteg számára szakmai szempontból elhanyagolható kockázatot jelentő beavatkozásokat.)

Bizonyos esetekben a beteg beavatkozásokba történő beleegyezését vélelmezni kell, valamint kivételesen előfordulhat, hogy a beteg beleegyezésére nincs szükség. Ezeket a helyzeteket a következő cikkünkben ismerheti meg.

Lásd

(1) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § m) pont; 15. §

Previous Post Next Post