Betegként számos alkalommal érezhetjük úgy, hogy elveszünk az egészségügy intézményrendszerében. Az egyes szervek eltérő hatáskörei és elnevezéseik időnkénti változásai sem könnyítik meg a helyzetünket. Mostani cikkünkben szeretnénk betekintést nyújtani abba, hogy milyen ügyekben jár el az Állami Egészségügyi Ellátó Központ és milyen ügyekben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. (1)

Állami Egészségügyi Ellátó Központ - ÁEEK

2015-ben jött létre a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) jogutódjaként.

Az ország egész területére kiterjedő illetékességgel jár el. Gyakorolja a fenntartói jogokat az állam fenntartásában, tulajdonában lévő egészségügyi intézmények, országos gyógyintézetek és az Országos Vérellátó Szolgálat felett. Az ÁEEK szerzi be a gyógyszereket, orvostechnikai eszközöket és a fertőtlenítő szereket az állami tulajdonú kórházak részére. Fontos szerepe van az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésében, részt vesz a fejlesztést célzó programok, projektek kialakításában és végrehajtásában.

Szervezi az egészségügyi szakdolgozók képzését, továbbképzését, vezeti a dolgozók alap- és működési nyilvántartását.

Az ÁEEK felel a rezidensek foglalkoztatásáért, képzéséért.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő - NEAK

2017-ben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) elnevezése Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre változott.

Az ÁEEK-hez hasonlóan meghatározó szerepe van az egészségügyi ellátórendszerben. Legfontosabb feladatai közé tartozik az egyes egészségügyi (például háziorvosi, fogászati, járó- és fekvőbeteg-gyógyintézeti) ellátások finanszírozása a vele szerződött egészségügyi szolgáltatóknál. Lehetővé teszi tehát, hogy társadalombiztosítási alapon igénybe tudjuk venni az ellátásokat a kórházakban vagy más egészségügyi intézményekben.

Lefolytatja azokat az eljárásokat, amelyek alapján döntenek arról, hogy egyes gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, gyógyászati (fürdőgyógyászati) ellátások társadalombiztosítási szempontból támogatottak legyenek-e. Nyilvántartást vezet a gyógyszerekről, gyógyászati segédeszközökről, TAJ számokról, várólistákról stb.

Felügyeli, hogy az egyes pénzbeli ellátások, mint a betegségi és az anyasági ellátások megfelelően legyenek folyósítva. Az orvosok a NEAK-kal történő szerződéskötés után tudnak saját maguk vagy hozzátartozójuk részére (pro família) gyógyszert támogatással rendelni.

A betegek számára érdemes tudni, hogy a NEAK-hoz nyújthatók be méltányossági kérelmek. Példaként említve az alábbi méltányossági eljárásokat folytatja le: támogatást nyújthat bizonyos társadalombiztosítási támogatással nem rendelhető gyógyszer árához vagy a már támogatott gyógyszer árához további támogatást adhat. Csecsemőgondozási díjat, gyermekgondozási díjat és táppénzt állapíthat meg a biztosított részére, ha az illető az annak megállapításához szükséges biztosítási idővel nem rendelkezik.

Lásd részletesebben

1: az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 27/2015. (II.25.) Kormányrendelet; az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII.2.) Kormányrendelet

Previous Post Next Post