Előfordult már Önnel, hogy kórházban kellett pár napot töltenie? Szerette volna, ha betegségéről csak közeli hozzátartozói tudnának? Aggódott amiatt, hogy személyes tárgyait nem viheti be magával a kórházba? Amennyiben már felmerültek Önben ezek a kérdések, akkor hasznos információkat találhat alábbi cikkünkben.

Amit a 1997. évi CLIV. törvény kimond a kapcsolattartás kapcsán

A betegnek joga van arra a törvény szerint, hogy kórházban tartózkodása során más személyekkel kapcsolatot tartson (szóban és írásban is), valamint látogatókat fogadjon. Előfordulhat, hogy a beteg nem szeretné, hogy hozzátartozói, ismerősei ebben az állapotában lássák illetve, hogy ismerősei tudjanak arról, hogy őt kórházban kezelik. Ezekben az esetekben a beteg megtilthatja, hogy a kórházi dolgozók információkat osszanak meg más személyekkel, egészségi állapotával kapcsolatban. Továbbá a beteg meg is nevezhet olyan személyeket, akiket nem szeretne látogatóként fogadni benntartózkodása alatt.

Ettől el lehet tekinteni a beteg gondozása érdekében, hiszen a beteg érdeke is, hogy a gondozásához szükséges információk birtokában legyen közeli hozzátartozója, illetve a gondozására köteles más személy. Fontos megemlíteni, hogy a betegnek nemcsak jogai vannak, hanem kötelezettségei is. A kórházi ellátása során tiszteletben kell tartania az adott intézmény házirendjét, ügyelnie kell arra, hogy indokolatlanul ne zavarja betegtársait.

Ki tartózkodhat a beteg mellett?

Egyes betegek állapota, kora miatt lehetőség van arra, hogy meghatározott személyek mellettük tartózkodjanak kórházi ellátásuk során. Így a súlyos egészségi állapotban lévő beteg (így például, ha önmagát fizikailag képtelen ellátni) élhet ezzel a lehetőséggel, valamint a kiskorú beteg mellett szülője is ott tartózkodhat. A szülő nőnek joga van arra, hogy az általa meghatározott nagykorú személy a vajúdás és a szülés alatt folyamatosan vele lehessen. A szülést követően pedig arra van joga, hogy újszülöttjével egy helyiségben tartózkodhasson.

Vallási kérdések

A beteg nemcsak hozzátartozóival tarthatja a kapcsolatot, hanem a vallási meggyőződésének megfelelő egyház, illetve vallási tevékenységet végző szervezet képviselőjével is, hiszen a betegnek a kórházban is joga van arra, hogy szabadon gyakorolhassa vallását.

Saját eszközök

A beteg jogosult továbbá arra, hogy a kórházi tartózkodása során saját ruháit és személyes tárgyait, így például mobiltelefonját, könyvét, tisztálkodó szereit használja. Előfordulhat azonban, hogy a dolgozók például a saját ruhák használatát a beteg érdekében, higiénés okokból korlátozzák.

Ha Ön vagy hozzátartozója esetében azt tapasztalja, hogy ezek nem valósulnak meg a kapcsolattartás és az említett lehetőségek kapcsán, akkor az ellátó kórháznak számolnia kell a jogsértés jogkövetkezményeivel.

Previous Post Next Post