Egy gyermek érkezése örömteli esemény, azonban számolni kell azzal, hogy a gyermek gondozása, nevelése költséges, ráadásul a szülés utáni időszakban az anya egy ideig biztosan nem fog tudni dolgozni. A magyar állam feladata, hogy támogassa a családokat. Ön tisztában van vele, hogy milyen ellátásokra jogosult a szülést követően? Jelen cikkünkben a legfontosabb ellátásokról tudhat meg információkat.

Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES)

A GYES-re bármelyik szülő (tehát vagy az anya vagy az apa) jogosult a saját háztartásában nevelt gyermek 3. életévének betöltéséig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén 10. életévének betöltéséig.

A szülő mellett a nagyszülő is jogosult erre az ellátásra, amelynek azonban megvannak a feltételei. A gyermeknek be kell töltenie az első életévét, a szülő háztartásában kell gondozni, nevelni. A szülőknek írásban nyilatkozniuk kell arról, hogy az ellátásról lemondanak és egyetértenek azzal, hogy helyettük a nagyszülő igényelje az ellátást. További feltétel, hogy a szülő háztartásában nem lehet másik olyan gyermek, akire tekintettel ellátást folyósítanak.

GYES egyidejűleg legfeljebb két gyermekre tekintettel vehető igénybe (ebből a szempontból az ikergyermekek egy gyermeknek minősülnek).

Fontos tudni, hogy az ellátásban részesülő szülő a gyermek fél éves koráig nem folytathat kereső tevékenységet! A nagyszülőre eltérő szabályok vonatkoznak: a gyermek hároméves kora után folytathat kereső tevékenységet. A munkavégzés a heti harminc órát nem haladhatja meg, ez a korlátozás azonban nem vonatkozik arra az esetre, ha a nagyszülő kizárólag otthon dolgozik.

Anyasági támogatás a szülés kapcsán

Az anya a szülés után anyasági támogatásra jogosult, amennyiben várandóssága alatt legalább négy alkalommal - koraszülés esetén legalább egyszer - várandósgondozáson vett részt.

Csecsemőgondozási díj

Csecsemőgondozási díjra akkor jogosult az anya, ha a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át (a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerinti) biztosított volt. A gyermeknek a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül kell születnie. Abban az esetben is jár az ellátás, ha a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül születik a gyermek.

Az ellátás a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár, legfeljebb a gyermek születését követő 168. napig.

Érdemes figyelembe venni, hogy az ellátás nem jár akkor, ha az anya a szülési szabadság tartama alatt teljes keresetét megkapja vagy keresőtevékenységet folytat!

Gyermekgondozási díj

Gyermekgondozási díj abban az esetben jár, ha a biztosított szülő a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, vagy ha az anya részére csecsemőgondozási díj került megállapításra, és a biztosítási jogviszonya a csecsemőgondozási díjra való jogosultságának időtartama alatt megszűnt. További feltétel, hogy a gyermeket saját háztartásában nevelje.

Az ellátás legkorábban a csecsemőgondozási díj, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermek 2. életévének betöltéséig jár. Ikergyermekek esetén az ellátás további 1 évig jár.

Az anya akkor is jogosult az ellátásra, ha a gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben teljes idejű képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és a gyermeke a hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül születik. Az anyának a gyermeket saját háztartásában kell nevelnie, magyar állampolgárnak vagy másik Európai Gazdasági Térség tagállam állampolgárának kell lennie. További feltétel, hogy a gyermek születésének napján rendelkeznie kell magyarországi bejelentett lakóhellyel.

Biztosan felmerül Önben a kérdés, hogy ezek az ellátások egyszerre is igénybe vehetőek-e? Az, aki egyidejűleg csecsemőgondozási díjra és gyermekgondozási díjra is jogosult, választása szerint csak az egyik ellátást igényelheti. Úgyszintén az, aki ugyanazon gyermeke jogán egyidejűleg GYES-re, csecsemőgondozási díjra és gyermekgondozási díjra is jogosult, választania kell az ellátások közül. Más a helyzet a különböző korú gyermekek esetén: a szülő ezeket az ellátásokat egyidejűleg is igénybe veheti. Ha a szülő különböző korú gyermekeire tekintettel az egyik gyermeke után jogosult csecsemőgondozási díjra vagy gyermekgondozási díjra, akkor a másik gyermeke jogán járó csecsemőgondozási díjat vagy gyermekgondozási díjat egyidejűleg is igényelhet.

Lásd részletesebben

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 19-33. §; a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 39-42/E. §

Previous Post Next Post