Minden betegről, aki egészségügyi szolgáltatást vesz igénybe, a kórház egészségügyi dokumentációt vezet. Ön tisztában van vele, hogy mit tartalmaz az egészségügyi dokumentáció, és Önön kívül ki ismerheti meg annak tartalmát?

Mit tartalmaz az egészségügyi dokumentáció?

Tartalmazza a beteg kezelésével kapcsolatos személyazonosító és egészségügyi adatokat. A valóságnak megfelelően kell tükröznie az ellátás folyamatát: többek között a beteg kórelőzményét, a kórtörténetét; a vizsgálatok eredményeit; a diagnózist; az elvégzett beavatkozásokat; a gyógyszeres terápiát; a betegnek nyújtott tájékoztatás tartalmát; valamint azt, hogy a beteg beleegyezett-e az ellátásba vagy visszautasította azt.

Kik ismerhetik meg az egészségügyi dokumentáció tartalmát?

Természetesen Ön betegként jogosult megismerni, hogy milyen adatok szerepelnek a dokumentációban, illetve azokkal kapcsolatban tájékoztatást kérhet az egészségügyi szolgáltatótól. Jogosult továbbá betekinteni a dokumentációba, arról kivonatot vagy másolatot készíthet, saját költségére másolatot, összefoglaló vagy kivonatos írásos véleményt kaphat.

Ha szerencsés helyzetben vagyunk, betegségünk idején számíthatunk hozzátartozóink, barátaink támogatására. Fontos azonban tudni, hogy ezek a személyek csak a mi döntésünk alapján tudhatnak meg információkat betegségünkkel kapcsolatban. Ellátásunk alatt írásbeli felhatalmazást kell adnunk, hogy más személy betekinthessen a dokumentációnkba, illetve, hogy arról másolatot készíttessen. Ellátásunk befejezést követően pedig erre csak teljes bizonyító erővel rendelkező magánokiratban felhatalmazott személy lesz jogosult.

Előfordulhatnak azonban olyan esetek, amikor a házastárs, a szülő vagy a testvér írásos kérelem alapján megismerheti a beteg egészségügyi adatait: ha az adatra életet, egészséget befolyásoló ok feltárása, illetve e személyek egészségügyi ellátása céljából van szükség, és az más módon nem ismerhető meg. A beteg halála esetén törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse - írásos kérelme alapján – szintén jogosult a beteg azon adatait megismerni, amelyek a halál okával összefüggtek vagy összefüggésbe hozhatók. Információkat kaphatnak a halál bekövetkezését megelőző gyógykezeléssel kapcsolatban, az egészségügyi dokumentációba betekinthetnek, valamint azokról kivonatot, másolatot készíthetnek vagy saját költségre másolatot kaphatnak.

Javasoljuk, hogy tartsa szem előtt, hogy több résztevékenységből álló, összefüggő ellátási folyamat végén, valamint kórházi ellátást követően zárójelentést, járóbeteg-szakellátási tevékenység befejezésekor pedig ambuláns ellátási lapot kell kapnia az egészségügyi szolgáltatótól!

Kapcsolódó téma: Az egészségügyi törvény által biztosított betegjogok

Lásd még

Lásd részletesebben: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 24. §; 136. § - 137. §

Previous Post Next Post