A magyar egészségügyet sok kritika éri: sok a beteg, kevés az orvos, hosszúak a várólisták. Napjainkban egyre több magán egészségügyi szolgáltató jelenik meg a gyorsabb és magasabb színvonalú ellátás nyújtása érdekében. A biztosítási piacon pedig megjelent a magán egészségbiztosítás, amellyel kapcsolatban pár fontos információt tudhat meg az alábbi cikkünkben. (1)

Magán egészségbiztosítás?

Egészségbiztosítási szerződést valamelyik, a piacon elérhető biztosítóval köthetünk. A szerződés alapján a biztosító a biztosított, vagyis a mi megbetegedésünk esetén a szerződésben meghatározott szolgáltatások teljesítésére vállal kötelezettséget. A biztosító szolgáltatása kiterjedhet azonban a szerződésben meghatározott egészségügyi szolgáltatások egészséges személy általi igénybe vételekor felmerülő költségek megtérítésére is. A biztosító a szerződésben meghatározott biztosítási esemény bekövetkezése esetén nyújtja a szolgáltatást: kifizet egy előre megállapított fix összeget, vagy egészségügyi ellátást finanszíroz (ezek kombinációja is elképzelhető). A biztosító a partnerén keresztül szervezi meg az egészségügyi ellátást, és finanszírozza azt. Ebbe a körbe tartozhat többek között magán orvosi ellátás, szűrővizsgálatok, betegszállítás. Több biztosítónál működik 0-24 órás orvosi call center. A biztosítási esemény jellemzően véletlenszerűen, előre nem láthatóan, a biztosított akaratától függetlenül következik be. A biztosítási eseményt, és annak bekövetkezését a lehető leghamarabb jelezni kell a biztosító felé. Ügyelni kell a szerződésben meghatározott határidőkre, és arra, hogy milyen dokumentumokat kell benyújtanunk a biztosítóhoz!

A havidíj kérdése

A biztosító szolgáltatásáért a biztosítottnak, vagyis nekünk jellemzően havonta díjat kell fizetnünk. A díjat a nyújtott szolgáltatásokon túl több tényező is befolyásolja, így például az életkorunk, az egészségi állapotunk, a foglalkozásunk, az életmódunk (kockázatarányos díj). Alacsonyabb díjat szabhatnak ki egy 25 éves, rendszeres sportoló, nem dohányzó fiatalnak, és magasabb díjat egy 50 éves, dohányzó, túlsúlyos embernek. A biztosító a díj meghatározásánál körültekintően jár el, igyekszik felmérni, esetünkben mekkora esély van egy esetleges megbetegedésre. Nem tekinthető ugyanakkor a biztosítási kockázat jelentős növekedésének a biztosított életkorának előrehaladásából származó természetes egészségromlás lehetősége.

Erre figyeljen!

Amennyiben Ön úgy dönt, szeretné biztosítani magát, érdemes feltérképeznie a biztosítási piacot. Tájékozódjon a biztosítók honlapjain és ügyfélszolgálatain! Lényeges kérdés, hogy mekkora díjat kell fizetnie, milyen rendszerességgel, valamint mit tartalmaz a biztosítási csomag, vagyis mit kap a díjért cserébe? Érdemes minél több biztosítótól árajánlatot kérnie! A biztosítási szerződés megkötése előtt részletesen tájékozódjon az egyes szerződési feltételekkel kapcsolatban!

Lásd: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:487. § - 6:490. §

Previous Post Next Post