Betegségünk, egészségi állapotunk indokolttá teheti, hogy gyógyintézetben kezeljenek bennünket. Önrendelkezési jogunkkal élve általában dönthetünk arról, hogy milyen kezelést veszünk igénybe, illetve milyen kezelést utasítunk vissza. Betegként jogunk van ahhoz is, hogy döntsünk arról, a továbbiakban nem kívánjuk azt, hogy a gyógyintézetben kezeljenek bennünket. Ön tisztában van vele, milyen szabályok betartásával hagyhatja el a gyógyintézetet? Az alábbi cikkünkben ezt a betegjogot mutatjuk be Önnek. (1)

A betegjog korlátja

Az egészségügyi törvény biztosítja számunkra a jogot, hogy betegként elhagyjuk a gyógyintézetet. Fontos tudni, hogy a beteg csak abban az esetben tehet így, amennyiben azzal mások testi épségét, egészségét nem veszélyezteti.

Ez a szabály érthető, hiszen jogaink gyakorlása során szem előtt kell tartanunk embertársaink biztonságát is. Egyes betegségek indokolttá tehetik az állandó felügyeletet, illetve a hosszabb gyógyintézeti kezelést.

Amikor a beteg dönt a távozásról

Amennyiben a beteg távozni készül a kórházból, ezt a szándékát be kell jelentenie a kezelőorvosának. Az orvos ezt a tényt, vagy ha a beteg az intézetet bejelentés nélkül hagyja el, ennek tényét, a beteg egészségügyi dokumentációjában rögzíti annak érdekében, hogy nyomon követhető legyen, a beteg önszántából, a dokumentációban rögzített időpontban hagyta el az intézetet.

A cselekvőképtelen személyek csak a törvényes képviselőjük (gyermekek esetén általában a szüleik) egyetértésével távozhatnak. (Lásd a cselekvőképességgel és a cselekvőképtelenséggel kapcsolatos korábbi cikkeinket.)

Gyakorlatban az orvos figyelmeztetni szokta a beteget, hogy orvosi ajánlás ellenében, saját felelősségére hagyhatja el a kórházat. Általában felhívja a beteg figyelmét döntésének lehetséges következményeire, az esetleges kockázatokra. Abban az esetben, ha nem cselekvőképes személy bejelentés nélkül hagyja el a kórházat, értesíteni kell a törvényes képviselőjét, szükség esetén a rendőrséget is.

Amikor az orvos dönt a távozásról

Orvosunk jogosult arról dönteni, hogy egészségi állapotunk alapján már nem szükséges kórházban feküdnünk. Ebben az esetben tájékoztat bennünket, illetve hozzátartozónkat az elbocsátásról. Az orvosnak lehetőség szerint legalább 24 órával a tervezett elbocsátást megelőzően kell megadnia a tájékoztatást.

Ennek a szabálynak az indoka többek között az, hogy indokolt lehet a beteg kórházból való hazatérésének, további gondozásának, illetve otthoni ápolásának a megszervezése.

Javasoljuk, hogy egészségi állapotának javulása érdekében tartsa be az orvos előírásait, tanácsait! Az orvos meg tudja ítélni, hogy Önnek mennyi időt kell a kórházban tartózkodnia ahhoz, hogy stabilizálódjon az állapota. Amennyiben távozni szándékozik a kórházból, előtte konzultáljon orvosával, és fontolja meg az ajánlását!

(1) Lásd: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 12. §

Previous Post Next Post