Amennyiben valamilyen betegséggel küzdünk, bízhatunk abban, hogy a szakmailag felszült orvosokhoz fordulhatunk problémánkkal. Az orvos a vizsgálatot követően, annak eredményétől függően lát el bennünket. Ha az orvos az ellátásunkhoz szükséges valamely feltétellel nem rendelkezik, kötelessége a megfelelő feltételekkel rendelkező orvoshoz, illetve egészségügyi szolgáltatóhoz irányítani a beteget. Az orvosnak döntenie kell arról, hogy milyen vizsgálatokat végez el a betegen, és milyen terápiát javasol számára. Ön tisztában vele, mik az orvos döntésének szempontjai? (1)

Az orvos javaslata

Az orvosnak minden beteget elvárható gondossággal, valamint a szakmai, etikai szabályok, illetve irányelvek betartásával kell ellátnia. Részletesen ki kell kérdeznie a beteget a panaszairól, kórelőzményéről (milyen betegségei voltak) és az egyéni körülményeiről (például életmódjáról, káros szenvedélyeiről). Az orvosnak a beteg valamennyi panaszát ki kell vizsgálnia! A kezelőorvos a tudományosan elfogadott vizsgálati és terápiás módszerek közül választhat, az általa ismert és gyakorolt, a rendelkezésre álló feltételek mellett végezhető eljárások közül van joga választani. Szem előtt kell azonban tartania, hogy a módszer alkalmazásába a betegnek bele kell egyeznie.

A beteg beleegyezésének részletes tájékoztatáson kell alapulnia. A tájékoztatást az orvosnak a tőle elvárható ismereteknek megfelelően és legjobb tudása szerint kell megadnia, amelyet nem helyettesíthet előre elkészített általános ismertető segédanyagok átadásával! Meg kell győződnie arról, hogy a beteg a tájékoztatást megértette-e, szükség esetén gondoskodnia kell a tájékoztatott lelki gondozásáról is. Az orvosnak a módszer megválasztásánál azt is mérlegelnie kell, hogy a beavatkozással járó kockázat kisebb legyen, mint annak a kockázata, amely a beavatkozás elmaradásával járna. A beavatkozással járó kockázat vállalására az orvosnak alapos oka kell, hogy legyen, amely orvos szakmai szabályok alapján ítélhető meg. Természetesen a beavatkozásnak a beteg érdekét kell szolgálnia, a cél a beteg egészségi állapotának javulása!

Mit tehet a beteg?

Fontos, hogy a beteg értse, mi történik vele ellátása során. Ha nem érti, az orvos miért az adott vizsgálatot rendelte el, vagy miért az adott terápiát alkalmazza, javasoljuk, hogy tegye fel kérdéseit! Előfordulhat, hogy a beteg vitatja a vizsgálatok eredményeit, vagy az orvos által javasolt vizsgálati, illetve terápiás módszerrel nem ért egyet. A beteg ebben a helyzetben jogosult arra, hogy egy másik orvostól kérjen szakvéleményt és javaslatot. Az a beteg, aki a magyar egészségbiztosítás rendszerében biztosítottnak minősül, az egészségbiztosítása keretében élhet ezzel a lehetőséggel. (2)

Az orvosi tájékoztatás kapcsán olvassa el a kapcsolódó cikket is!

Lásd

(1) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 126. §; 129. §; 134. § - 135. §

(2) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 19. § (4) bek.

Previous Post Next Post