Ha megbetegszünk vagy egészségi állapotunk romlását tapasztaljuk, orvoshoz fordulunk, bízva szakértelmében, hozzáértésében. Az orvosnak a beteget meg kell vizsgálnia, a vizsgálat során rá kell kérdeznie a beteg valamennyi panaszára, korábbi betegségeire, a beteg állapotát befolyásoló egyéb körülményekre. Fontos, hogy a beteg együttműködést mutasson az orvossal, az orvos kérdéseire őszintén válaszoljon. Az orvosnak munkája során számos szakmai és etikai szabálynak, irányelveknek kell megfelelnie, ezáltal is biztosítva, hogy az elvárható gondossággal, a megfelelő színvonalon lássa el a betegeket. Számos esetet hallhatunk, amikor az orvos hibázik, amely súlyos következményekkel járhat a beteg és az orvos életére is. 

Jogeset

Fiktív jogesetünkben egy ügyeletes orvost a beteg hozzátartozója hívta ki házhoz, mert a beteget zavartnak, aluszékonynak látta. Az orvos megjelent a betegnél, aki éppen aludt, szuszogott és verejtékezett, szakmai szemmel a szívelégtelenségeit előjeleit mutatta. Az orvos a beteget csupán megtekintette, a pulzusát kitapintotta, de a nem ébresztette fel. Nem mérte fel a beteg állapotát, nem tájékozódott arról, hogy a betegnek milyen korábbi betegségei voltak, tehát nem lehetett abban helyzetben, hogy döntést tudjon hozni arról, hogy a betegnek milyen ellátásra van szüksége, szükséges-e kórházba szállítani. Ezt követően az orvos távozott a helyszínről, biztosítva a hozzátartozót, hogy telefonon elérhető, ha baj van. A beteg másnap hajnalban elhunyt.

Hogyan kellett volna eljárnia az orvosnak az alábbi esetben?

Ebben az esetben az orvosnak kötelezettsége lett volna megvizsgálni a beteget, hiszen úgy tudja felmérni a beteg állapotát, és felállítani a diagnózist. Az orvosnak az ügyeleti ellátás során is szem előtt kell tartania az orvos szakmai és etikai szabályokat. Meg kell győződnie arról, hogy a beteg olyan állapotban van-e, amely életét veszélyeztetheti. Azzal, hogy az orvos a beteget nem vizsgálta ki megfelelően, ennek lehetőségét nem tudta kizárni. A beteg vizsgálatának elvégzéséhez az orvosnak fel kellett volna ébreszteni a beteget. Ha az orvos nem mulasztotta volna el a beteg vizsgálatát, akkor lehetőség lett volna a beteg életének megmentésére.

Következmények az orvosra nézve

Az orvos életére is kihatással lehetnek a fenti történések, ugyanis vele szemben polgári eljárás, illetve büntetőeljárás indítható. Az eljárás során számos kérdésre kell a választ keresni: hogyan járt el és hogyan kellett volna eljárnia az orvosnak az ellátás során? Milyen szabályokat kellett betartania? Az orvos tevékenysége és a beteg halála között okozati összefüggés van-e? Az orvos felelősségének megítélése a bíróság hatáskörébe tartozik.

Previous Post Next Post