Hozzátartozója gondozásra szorul? Esetleg Ön gondozza, ápolja otthonában hozzátartozóját? Tudja, hogy mi az az ápolási díj és mikor jár? (1) Amennyiben szeretne információkat megtudni a témában, olvassa el az alábbi cikkünket!

Ápolási díjra az a nagykorú hozzátartozó (például a házastárs, a szülő, a testvér) jogosult, aki

  • állandó és tartós ápolásra, gondozásra szoruló,
  • súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg,
  • 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi. 

Súlyos fogyatékosság, tartós betegség

Súlyosan fogyatékos személynek tekinthető például az a személy, aki nem lát, nem hall, súlyos értelmi fogyatékos vagy végtaghiányos, amely miatt önmagát nem képes ellátni. Tartós betegségről pedig akkor beszélhetünk, ha előreláthatólag három hónapnál hosszabb ideig fog az illető személy ápolásra szorulni. Azt a tényt, hogy valaki állandó és tartós ápolásra, gondozásra szorul, a járási/fővárosi kerületi hivatal (fővárosi és megyei kormányhivatal szervezeti egysége) által kirendelt szakértő állapítja meg szakvéleményében.

Ápolási díj

Fontos tudni, hogy az ápoló számára egyidejűleg csak egy ápolási díjra való jogosultság állapítható meg, valamint egy ápoltra tekintettel csak egy ápoló számára állapítható meg ápolási díj!

Az alapösszegű ápolási díj összege 2019-ben havi bruttó 32.600,- Ft. A járási hivatal azonban megállapíthat emelt összegű (jelenleg havi bruttó 48.900,- Ft), valamint kiemelt ápolási díjat (jelenleg havi bruttó 58.680,- Ft) is.

Emelt összegű ápolási díj folyósítását akkor lehet kérelmezni, ha fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos személyt kell ápolni, tehát azt, aki

  • mások segítsége nélkül önállóan nem képes étkezni,
  • tisztálkodni, öltözködni,
  • illemhelyet használni
  • a lakáson belül közlekedni. 

A feltételek fennállását szintén szakértő állapítja meg.

Kiemelt ápolási díjra akkor jogosult a hozzátartozó, ha az ápolt 18. életévét betöltött, megváltozott munkaképességű személy, akinek egészségkárosodása jelentős és önmagát nem vagy csak segítséggel képes ellátni. A 18. életévét be nem töltött (vagy 18. életévét betöltött, de tanulmányokat folytató) személy után is járhat kiemelt ápolási díj, ha állapotára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak. (Az ápolási díj összege eltérően alakulhat, ha a kérelmező részére más rendszeres pénzellátást, mint például táppénzt, gyermekgondozási díjat is folyósítanak!)

Az ápolási díj iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani az ápolást végző személy lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnál. Azt, hogy pontosan milyen adatokat kell megadni és milyen iratokat kell csatolni a kérelemhez, a jogszabályok határozzák meg részletesen.

Kapcsolódó téma: Baleseti ellátás

1) Lásd: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 40-44. §

Previous Post Next Post