A magyar egészségbiztosítási rendszer lehetővé teszi, hogy a biztosított üzemi baleset vagy foglalkozási betegség esetén baleseti ellátásban részesüljön. Ön tudja, mit jelentenek pontosan ezek a kifejezések, és, hogy milyen baleseti ellátásokban részesülhet biztosítottként? Az alábbi cikkünkben pár fontos információt tudhat meg a témában.

Üzemi baleset

Üzemi baleset az a baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben éri, például, ha munkavégzés közben eltörik a kezünk. Üzeminek minősül az a baleset is, amelyet a biztosított munkába vagy onnan lakására menet közben szenved el, ezt úti balesetnek nevezzük. Ebbe a körbe tartozik az a baleset is, amely a biztosítottat közcélú munka végzése vagy egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során (így például a biztosított keresőképtelenségének elbírálása céljából elrendelt vizsgálaton) éri. Nem számítanak üzemi balesetnek többek között az alábbi esetek: ha a biztosított ittassága miatt következett be, ha a sérülését szándékosan okozta, vagy a baleset engedély nélkül végzett munka, munkahelyi rendbontás során történt. Nem sorolhatóak ide azok az esetek sem, amikor a biztosított a lakásáról munkába, illetőleg a munkából lakására menet közben, indokolatlanul nem a legrövidebb útvonalon közlekedik, és ezen az úton éri a baleset.

Foglalkozási megbetegedés

Foglalkozási megbetegedés a munkavégzés, illetve a foglalkozás gyakorlása közben vagy azt követően megjelenő vagy kialakuló egészségkárosodás (például daganatos megbetegedések, tüdőbetegségek kialakulása). Ez az egészségkárosodás vagy a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a munkavégzés, a munkafolyamat során előforduló (fizikai, kémiai, stb.) tényezőkre vezethető vissza, vagy a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy kisebb igénybevételének a következménye.

Baleseti ellátások

Ha üzemi baleset éri a biztosítottat vagy foglalkozási megbetegedés alakul ki nála, a következő baleseti ellátások illethetik meg: baleseti egészségügyi szolgáltatás, baleseti táppénz és baleseti járadék.

A baleseti egészségügyi szolgáltatás keretében a biztosított 100 %-os mértékű támogatást kap a támogatással rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás árához, valamint a gyógyászati segédeszköz javítási díjához.

Baleseti táppénzre az jogosult, aki a biztosítás fennállása alatt vagy a biztosítás megszűnését követő legkésőbb harmadik napon üzemi baleset következtében keresőképtelenné válik (keresőképtelen az, aki egészségi állapota miatt vagy gyógyászati segédeszköz hiányában nem tud munkát végezni). A baleseti táppénzt egy éven keresztül folyósítják, amely időtartam legfeljebb egy évvel hosszabbítható meg.

Baleseti járadékra az jogosult, akinek 13%-ot meghaladó egészségkárosodása keletkezett, de a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás) nem illetik meg, valamint nem olyan öregségi nyugdíjban részesülő személy, aki a jogszabályban meghatározottak szerint rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesült. Ha az egészségkárosodás mértéke a húsz százalékot nem haladja meg, a baleseti járadék legfeljebb két éven át, ha meghaladja, az egészségkárosodás tartamára időbeli korlátozás nélkül jár.

Fontos megjegyezni, hogy a biztosított nem részesülhet ugyanazon üzemi balesetből, foglalkozási megbetegedésből eredően baleseti táppénzben és baleseti járadékban!

Previous Post Next Post