Életünk során adódhatnak olyan helyzetek, amikor azonnali ellátásra szorulunk, például súlyosabb balesetet szenvedünk. Ha az ellátást nem kapnánk meg rövid időn belül, életünk közvetlen veszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvednénk. Az egészségi állapotunkban bekövetkező ilyen jellegű változást sürgős szükségnek nevezzük. (1)

Sürgős szükség esete

Ebben a helyzetben minden betegnek joga van ahhoz, hogy életmentő, illetve a súlyos vagy maradandó egészségkárosodás megelőzését biztosító ellátásban részesítsék, fájdalmait csillapítsák és szenvedéseit csökkentsék. Az egészségügyi rendszernek biztosítania kell, hogy napszaktól függetlenül igénybe tudjuk venni az ellátást. Ennek érdekében mentőszolgálatok, ügyeletek, valamint sürgősségi betegellátó és betegfelügyeleti rendszer működik. A beteget mielőbb meg kell vizsgálni, a sürgős beavatkozásokat el kell végezni rajta, valamint sürgősen be kell utalni a kórházba. Az egészségügyi dolgozónak időponttól és helytől függetlenül elsősegélyt kell nyújtania az arra rászoruló személynek. Amennyiben nem dönthető el egyértelműen, hogy a sürgős szükség fennáll-e, azt kell feltételeznie az orvosnak, hogy annak esete fennáll. Az orvosnak fokozott körültekintéssel kell eljárnia, hiszen ezekben az esetekben a beteg élete is veszélyben lehet. 

Sürgősségi ellátás az Európai Unió területén

Előfordulhat, hogy külföldi tartózkodásunk, nyaralásunk alatt betegszünk meg, és emiatt azonnali orvosi ellátásra szorulunk. Ha uniós tagállamban tartózkodunk, akkor tartózkodásunk idején minden olyan ellátásra jogosultak vagyunk, mint az adott ország egészségbiztosítási rendszerében biztosított személyek. Ha biztosítottak vagyunk Magyarországon, az ellátásunk költségeit a hazai társadalombiztosítás viseli. Annak bizonyítására, hogy biztosítással rendelkezünk, fontos, hogy nálunk legyen és bemutassuk az európai egészségbiztosítási kártyánkat. Ellenkező esetben lehet, hogy helyben fizetnünk kell az ellátásért. 

Sürgősségi ellátás az Európai Unión kívül

Ha Magyarország kötött egyezményt valamely Európai Unión kívüli országgal, annak értelmében a Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek ott tartózkodásuk idején igénybe vehetnek sürgősségi ellátást. Számolni kell azonban azzal, hogy ezekért az ellátásokért fizetnünk kell, ugyanis a hazai társadalombiztosítás csak addig a mértékig vállalja a költségeket, amennyibe az adott ellátás Magyarországon került volna. Jellemzően ez az összeg a külföldi ellátás költségeinek csak egy részét teszik ki. Az ellátást Önnek kell kifizetnie külföldön, és hazatérése után igényelhet költségtérítést.

Lásd

(1) lásd: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § i) pont; 6. §; 93. §; 125. §;

Previous Post Next Post