Betegként számos joggal rendelkezünk, amikor egészségügyi ellátást veszünk igénybe, de fontos, hogy jogainkat érvényesíteni is tudjuk. Ön tudja, milyen eszközökkel léphet fel, és kihez fordulhat, ha jogsértés éri ellátása során? A jogérvényesítés egyik útja az, ha a beteg a betegjogi képviselőhöz fordul.

A betegjogi képviselőt az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium foglalkoztatja. Fontos szerepe van a betegek jogainak védelmében, valamint segíti őket jogaik megismerésében, érvényesítésében. Tevékenysége többek között az alábbiakra terjed ki:

  • A betegnek joga van ahhoz, hogy megismerje a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatokat, illetve adatairól tájékoztatást kérjen. A betegjogi képviselő segíti Önt abban, hogy hozzájusson az egészségügyi dokumentációhoz, és annak kapcsán kérdéseket fogalmazzon meg, megjegyzéseket tegyen.
  • A betegnek lehetősége van arra, hogy ha ellátásával kapcsolatban valami nem tetszett neki, panaszt tegyen az egészségügyi szolgáltatónál, illetve annak fenntartójánál. A betegjogi képviselő segít Önnek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását.
  • Ha Ön írásban meghatalmazza a betegjogi képviselőt, akkor ő maga is panaszt tehet az illetékes szervnél. Az Ön gyógykezelésével kapcsolatos ügyekben eljárhat, és képviselheti Önt az illetékes hatóságnál.
  • Segítséget nyújt, hogy a peres felek között egyezség jöhessen létre.
  • A betegjogi képviselő magukat az egészségügyi dolgozókat is tájékoztatja a betegjogokra vonatkozó szabályokról, azok változásáról.
  • A betegjogi képviselő eljárása során észlelheti, hogy az egészségügyi szolgáltató jogsértést követett el. Ebben az esetben az általa tapasztaltakra fel kell hívnia a szerv vezetőjének, fenntartójának figyelmét, és azok megszüntetésére javaslatot kell tennie. Ha mindez eredménytelenül marad, jogosult az illetékes szervhez, személyhez fordulni azok megszüntetése érdekében.

Ne érezze magát kényelmetlenül, ha személyes információkat oszt meg a betegjogi képviselővel, ő ugyanis köteles megtartani az orvosi titkot. Biztos lehet továbbá abban, hogy független személyként fogja megítélni az ügyet, ugyanis nem állhat munkavégzésre irányuló jogviszonyban az Önt ellátó egészségügyi szolgáltatóval.

Ha úgy érzi, szeretné felkeresni a betegjogi képviselőt, elérhetőségéről az egészségügyi szolgáltatótól, illetve a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselőt foglalkoztató szervtől (jelenleg az Integrált Jogvédelmi Szolgálattól) kaphat információt. A betegjogi képviselőt fogadóóra keretében is felkeresheti a száz ágyasnál nagyobb kapacitású kórházakban.

Jogszabályi háttér: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (30. §-33/B. §); az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról szóló 381/2016. (XII.2.) Kormányrendelet (9. §)

Previous Post Next Post