Az egészségbiztosítás keretében a biztosított számos olyan ellátást vehet igénybe, amelyért nem kell fizetnie. Térítésmentesen tudjuk igénybe venni többek között a háziorvosi ellátást. Fontos szabály, hogy az egészségügyi szolgáltatók nem kérhetnek térítési díjat olyan egészségügyi szolgáltatásokért, amelyeket egészségbiztosításunk fedez. (Tehát azokat az Egészségbiztosítási Alap terhére vehetjük igénybe.) Ez alól a szabály alól azonban említhetünk két kivételt: az egészségügyi szolgáltató bizonyos esetekben részleges vagy kiegészítő térítési díjak ellenében nyújt ellátást. Ön tudja, mikor számíthatók fel ezek a díjak? (1)

Részleges térítési díjak

A biztosított részlegesen megfizetett díj mellett az alábbiakra jogosult:

  • 18 éves életkor alatt fogszabályozó készülékre;
  • a rágóképesség helyreállítása érdekében meghatározott típusú fogpótlásra;
  • valamint külsődleges nemi jellegek megváltoztatására irányuló beavatkozásra, kivéve, ha fejlődési rendellenesség miatt a genetikailag meghatározott nem külsődleges jegyeinek kialakítása a cél.

Kiegészítő térítési díjak

Az elnevezéséből is sejthetjük, hogy ez a típusú térítési díj általában valamilyen többletszolgáltatás ellenértéke, amely az egészségügyi szolgáltató számára pedig többletbevételt jelent. Kiegészítő térítési díj mellett a biztosított jogosult az egészségügyi ellátás keretében saját kezdeményezésére igénybe vett kényelmi szolgáltatásokra, úgy, mint egyéni igény szerinti étkezésre, illetve magasabb színvonalú elhelyezésre.

Ezek a többletszolgáltatások azonban csak akkor nyújthatók, ha

  • az ahhoz szükséges feltételek rendelkezésre állnak,
  • a biztosított az egészségügyi szolgáltatónál az ellátást a többletszolgáltatás nélkül is igénybe vehetné,
  • és az egészségügyi szolgáltató a többletszolgáltatás nyújtása mellett folyamatosan és teljeskörűen tud ellátást nyújtani.

A kiegészítő térítési díj számításánál az egyéni igény szerinti étkezés tekintetében az intézeti nyersanyagnorma és a többlet-nyersanyagköltség különbözetét kell alapul venni, a magasabb színvonalú elhelyezés tekintetében pedig a szolgáltató ápolási naponkénti díjat állapít meg. Amennyiben a biztosított állapota indokolja, a szolgáltatónál ápolás céljából történő elhelyezésre és ápolásra lehet jogosult térítési díj ellenében. (Ideértve a szükséges gyógyszereket és az étkezést is.)

A biztosított által is csak részleges vagy kiegészítő térítési díj megfizetése mellett igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások díját arra tekintettel kell megállapítani, hogy az adott ellátás keretében a biztosított részére nyújtanak-e esetleg olyan szolgáltatást, amelyre a biztosított térítésmentesen jogosult lehet.

A térítési díjakról az egészségügyi szolgáltatónál kaphat információt, köteles ugyanis a szolgáltató jól látható helyen kifüggeszteni a térítési díj fizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások jegyzékét, a díjak feltüntetésével. A szolgáltatónak a szolgáltatás megkezdése előtt külön is tájékoztatnia kell Önt a térítésköteles szolgáltatások díjáról.

Forrás

(1) Lásd: a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/B. §; 23. §-25. §

Previous Post Next Post